stichting samen haarlem logo

Over Stichting Samen Haarlem

De laatste jaren lijkt de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland, en dan voornamelijk de kloof tussen allochtonen van welke afkomst dan ook en autochtonen, steeds groter te worden. De leden van Stichting Samen Haarlem merken dat ook de Marokkaanse gemeenschap te lijden heeft onder een negatief imago, en vinden dan ook dat het tijd wordt voor een positief geluid uit de Marokkaanse gemeenschap zelf! Door het organiseren van allerlei activiteiten hopen wij op een leuke manier jongeren en ouders met verschillende etnische achtergronden met elkaar in contact te brengen, en zo ontmoeting en wederzijds respect te stimuleren.

Contactgegevens

Website: www.stichtingsamenhaarlem.nl
Telefoon: 06-45493915

Contactformulier

Enthousiast geworden over Stichting Samen Haarlem en meteen contact opnemen? Vul het onderstaande formulier in:

Ik neem contact op met Stichting Samen Haarlem

  • Hidden