Over Leerplein – Doorstroompunt

Het Doorstroompunt Zuid-Kennemerland en IJmond is onderdeel van het Regionale Bureau Leerplein en heeft de wettelijke opdracht om jongeren die voortijdig het onderwijs verlaten in beeld te brengen en te begeleiden.

Vanuit het Doorstroompunt bieden wij begeleiding aan jongeren van 18 tot 27 jaar met als doel het behalen van een start- of beroepskwalificatie door een passende opleiding en/of (leer)baan te vinden voor iedere jongere. Hiermee proberen we maatschappelijke uitval te voorkomen. De doorstroomcoaches werken samen met partners in het netwerk om voor de jongere de juiste plek of route te vinden.
De doorstroomcoaches adviseren en begeleiden niet alleen voortijdig schoolverlaters, ze zijn ook aanwezig op het MBO. In nauwe samenwerking met school worden studenten die verzuimen en/of vastlopen binnen de opleiding besproken en gesproken met als doel schooluitval te voorkomen.

Binnen het Doorstroompunt is specifieke aandacht voor Jongeren in een kwetsbare positie. Het gaat hier om jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs en de MBO Entree-opleidingen. Ook bij deze jongeren is er sprake van een goede samenwerking met de betrokken scholen en betrokken re-integratiepartners wanneer scholing (voor nu) geen mogelijkheid is.

Contactgegevens

Website: www.leerplein-mzk.nl
Contactpersoon: John Houtkamp
Telefoon: 023 511 36 60 / 06 46 21 53 96

Contactformulier

Enthousiast geworden over Leerplein en meteen contact opnemen? Vul het onderstaande formulier in:

Ik neem contact op met Leerplein

  • Hidden